Университет по финанси бизнес и предприемачество

Мнение 1: Университетът по финанси, бизнес и предприемачество предоставя на студентите цялостно обучение в областта на финансите и бизнеса. Със специалностите в областта на счетоводството, човешкото поведение, управлението на операциите и маркетинга студентите могат да очакват да получат знания за сложните проблеми, които възникват на глобалното работно място. Изтъкнатите преподаватели на университета са посветени на възпитаването на лидери, които са подготвени за постоянно променящия се икономически пейзаж. Практическият опит, като стажове, участие в клубове и информативни лекции, създава среда, която е благоприятна за постигане на успех в UFBE. Със своя ангажимент да предоставя качествено образование, вкоренено в иновативна мисъл, UFBE продължава да бъде лидер в бизнес образованието.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика