Хюман дизайн вътрешен авторитет

Мнение 1: Човешкият дизайн е изключително полезна система за разбиране на това кой е човекът и как да живее в хармония с вътрешната си истина. Вътрешният авторитет е важна част от постигането на тази цел; той включва способността да вземаме решения на вътрешна, а не на външна основа, като се обграждаме с положителни влияния и се възползваме от вътрешната си мъдрост. Вътрешният авторитет ни помага да останем здраво стъпили на земята в истинската си природа и да пренастроим житейските си избори така, че да идват отвътре, вместо да се влияят от външния свят. Той може да ни помогне да излезем от ограниченията си и да намерим удовлетворение, увереност, сигурност и безопасност, които произтичат от нашата автентична същност.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика