Хюман дизайн инкарнационен кръст

Мнение 1: Всеки ден се правят нови открития, които дават представа за мястото на човечеството в уникалната и безкрайно разширяваща се Вселена. Едно от тези открития е Кръстът на въплъщението на човешкия дизайн, или HDIC. Тази зашеметяваща диаграма очертава човешките енергийни взаимоотношения между планетарните тела, разкривайки как и защо енергийно взаимодействаме със заобикалящата ни среда във всичко, което правим и преживяваме. От професионалните, семейните или духовните взаимоотношения до кариерните пътища, Опознавайки тези зависимости, ние сме в състояние да се отворим за изцяло нов спектър от възможности, които иначе не са виждани. Проучването на HDIC предлага осветляваща гледна точка за това какви стъпки може да предприеме човек, за да разгърне крайния си потенциал.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика