Юнивърсъл дизайн

Мнение 1: Универсалният дизайн е чудесен инструмент за създаване на по-достъпни и приобщаващи пространства. Той позволява създаването на среда, която е подходяща за потребители с различни способности, култури и произход, без да изисква структурни или технологични промени. Универсалният дизайн взема предвид нуждите на всички хора, за да осигури достъпност и полезност. Идеи като подходящи нива на осветление и осигуряване на достатъчно широки пътеки за инвалидни колички показват как универсалният дизайн може да направи средата за живот, работа и учене подходяща за всички. Тъй като технологиите стават все по-интегрирани в живота ни, универсалният дизайн трябва да продължи да се развива, за да може тези постижения да се използват от още по-широк кръг потребители.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика