Японистика су

Мнение 1: Японистиката може да бъде увлекателна област на изследване, която дава представа за сложната културна, политическа и литературна идентичност на Япония. За студентите, които се интересуват от задълбочаване на темата, тази широкообхватна област предлага разнообразни възможности за изследвания и обучение. Тези, които изберат да специализират, могат да се съсредоточат върху всичко - от японската литература и изкуство, през социалната и религиозната история, до бизнес практиките в съвременна Япония - което ще им даде възможност да разберат не само дълбоките корени на културата, но и как нейните традиции проникват в съвременния живот. В крайна сметка изучаването на японската култура отваря прозорец към един напълно различен начин на мислене и съществуване - често сложен, но много полезен.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика