4 дневна работна седмица

Мнение 1: Нараства интересът към идеята за четиридневна работна седмица, тъй като това би дало на служителите един допълнителен ден седмично за отдих или задачи. Смята се, че това би могло да намали стреса и да повиши производителността, тъй като работодателите ще плащат на работниците една и съща сума, но с по-малко отработени часове. Работата на четири десетчасови дни позволява по-голяма гъвкавост, което означава, че ненормираните часове, като ранни сутрини, нощни смени и работа през уикенда, могат да бъдат адаптирани по-лесно. За да бъде успешна четиридневната работна седмица обаче, организациите трябва да се ангажират изцяло с нея, за да гарантират, че всички служители са съгласни с идеята и дават своя принос за повишаване на ефективността.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика