8d доклад

Мнение 1: Докладът 8D е важен инструмент, който улеснява решаването на проблеми и коригиращите действия, често по структуриран, стандартизиран начин. Той се използва от производители, доставчици и сервизни организации за докладване на проблеми и предприетите стъпки за тяхното разрешаване. Много организации разчитат на докладите 8D като част от своята система за управление на качеството.

Процесът 8D започва със задълбочено проучване на първопричината за проблема. След това екипът работи заедно, за да определи коригиращите действия, които могат да бъдат приложени, за да се предотврати повторното възникване на проблема. След като плановете за коригиращи действия бъдат въведени, те се тестват и се проверява дали наистина са насочени към основната причина за проблема. Накрая плановете за коригиращи действия се документират в доклад 8D, който включва информация като: описание на проблема и неговата сериозност; анализ на основната причина; план за изпълнение на коригиращите действия; резултати от проверката, потвърждаващи ефективността на предприетите мерки; и окончателно решение (постоянно или временно).

Докладът 8D е създаден, за да помогне на организациите да преминат от идентифициране на симптомите към намиране на основните причини за проблемите. Той също така помага на екипите да намират бързо решения, тъй като насърчава систематичния подход към решаването на проблемите. Всяка стъпка от процеса насърчава сътрудничеството между различните функции в организацията, което улеснява хората на всички нива в организацията да допринасят с идеи за подобрение. Освен това, като предоставят подробна документация за начина, по който е бил решен всеки проблем, компаниите могат да гарантират, че подобни проблеми няма да се повторят в бъдеще.

Като цяло докладът 8D се е превърнал във важна част от много организационни системи поради способността му да улеснява сътрудничеството между различните отдели, като същевременно помага на организациите бързо да идентифицират основните причини и да определят ефективни решения за предотвратяване на повторни случаи. Освен това, като документира отделните стъпки, предприети по време на всяка фаза от дейностите по решаване на проблеми, той позволява на компаниите лесно да прехвърлят знания между отделите по време на различни проекти, без да се налага да пресъздават процеси всеки път, когато възникне нов проект. Чрез използването на този вид систематизиран подход към разрешаването на проблеми и практиките за управление на качеството, предприятията могат да спестят време и пари, като същевременно осигурят постоянни резултати при множество проекти във времето.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика