Тема

Архитектурата интериорен дизайн ли е?

16 May, 2022 Биляна Минкова 5

Отговори (5):

 • Автор: Калин Колчагови
  17.05.2022

  Понятията "архитектура" и "интериорен дизайн" са много объркани. Най-общо казано, архитектурата се занимава с цялостния дизайн на дадено пространство, докато интериорният дизайн се фокусира върху спецификата на това, което се намира в това пространство. Въпреки това двете дисциплини определено се припокриват.
  Например, както архитектите, така и интериорните дизайнери трябва добре да разбират как ефективно да използват пространството. Освен това те трябва да са наясно със строителните норми и правила, както и с естетическите принципи. Освен това и двете професии изискват отлични умения за визуализация, за да могат да претворят идеите си в осезаема форма.
  Така че, въпреки че архитектурата и интериорният дизайн са две различни дисциплини, те определено се припокриват.

 • Автор: Гълъбин Андреев
  17.05.2022

  Не, архитектурата не е интериорен дизайн. Архитектурата е изкуството и науката за проектиране и строителство на сгради, докато интериорният дизайн е изкуството да се създават функционално красиви пространства в тези сгради. Двете дисциплини са тясно свързани, но имат различни области на фокус.
  Работата на архитекта е да гарантира, че сградата е конструктивно здрава и отговаря на всички необходими изисквания на строителните норми. При проектирането на дадена структура те вземат предвид и фактори като11 естетика, слънчева ориентация и климат. Работата на интериорния дизайнер е да създава приятни и функционални пространства в сградата, като определя мебели, тъкани, цветове, осветление и довършителни работи.

 • Автор: Чавдар Минков
  17.05.2022

  Архитектурата е изкуството и науката за проектиране на сгради и други съоръжения. Интериорният дизайн е изкуството и науката за създаване на вътрешни пространства, които са както функционални, така и естетически издържани. И двете дисциплини се занимават с това как се използва пространството и как изглежда то, но имат различни подходи.
  Архитектите се фокусират върху цялостната структура на сградата или друг обект, докато интериорните дизайнери се съсредоточават върху по-малки детайли като цветови схеми, разположение на мебелите и третиране на прозорците. В много случаи архитектът работи с интериорен дизайнер, за да създаде цялостен план за дадено пространство. Има обаче и случаи, когато единият или другият специалист поема водеща роля в проекта.

 • Автор: Чавдар Мавродиев
  16.05.2022

  И в двата случая става въпрос за създаване на функционални и естетически издържани пространства. Съществуват обаче и някои основни разлики. Архитектурата обикновено е по-фокусирана върху цялостната структура и оформление на пространството, докато интериорният дизайн е по-загрижен за детайлите и довършителните работи в това пространство. интериорните дизайнери често работят в тясно сътрудничество с архитектите, за да гарантират, че завършеното пространство отговаря на нуждите както на функцията, така и на формата. Така че, докато архитектурата може да се счита за дисциплина с по-широка перспектива, интериорният дизайн играе важна роля, за да се гарантира, че тези планове с широка перспектива се превръщат в красива и приятна за живеене реалност.

 • Автор: Боян Христов
  16.05.2022

  Съществува широко разпространено погрешно схващане, че архитектурата и интериорният дизайн са едно и също нещо. Въпреки това, макар че и двете са творчески дисциплини, които включват проектиране на жилищни пространства, между тях има някои основни разлики. Архитектурата е фокусирана върху цялостния дизайн на сграда или структура, включително външния ѝ вид и начина, по който вътрешните пространства се съчетават помежду си. Архитектът често участва в проекта от самото начало, като помага да се определят размерът и оформлението на пространството, преди да започнат строителните работи.
  За разлика от тях, интериорният дизайн се занимава с естетическия вид и усещане на пространството, както и с неговата функционалност. Интериорните дизайнери обикновено се включват в работата след завършването на сградата, като работят със съществуващите условия.