Тема

Какви курсове посещават интериорните дизайнери?

18 May, 2022 Тихомир Куюмджиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Гаврил Вачков
  19.05.2022

  Интериорните дизайнери посещават различни курсове, но много от курсовете се фокусират върху теорията, историята и принципите на дизайна. Други области на обучение могат да включват осветление, теория на цветовете, планиране на пространството и избор на мебели. В допълнение към официалните курсове много интериорни дизайнери участват и в практически семинари и стажове.

 • Автор: Галя Йорданов
  19.05.2022

  Интериорните дизайнери посещават различни курсове, но има някои, които са по-разпространени от други. Някои от най-често срещаните курсове включват:
  - Принципи на дизайна
  - Рисуване и скициране
  - История на изкуството и архитектурата
  - Дизайн на осветлението
  - Проектиране на мебели
  - Планиране на пространството
  - Строителни правила и норми
  - Теория на цветовете

 • Автор: Венелин Цветков
  19.05.2022

  Повечето интериорни дизайнери са завършили интериорен дизайн или свързана с него област, например архитектура. Съществуват обаче много онлайн курсове и програми за тези, които се интересуват от кариера в областта на интериорния дизайн.
  Някои популярни курсове, които интериорните дизайнери посещават, включват:
  - История на интериорния дизайн
  - Принципи на дизайна
  - Техники за рисуване и визуализация
  - Избор и спецификация на жилищни мебели
  - Концепции и приложения на осветлението
  - Планиране на пространството

 • Автор: Пламен Ванчев
  18.05.2022

  Обикновено интериорните дизайнери имат диплома за завършено висше образование в областта на интериорния дизайн или в свързана с него област, например архитектура или инженерство. Те могат да имат и следдипломно обучение в области като осветление, теория на цветовете и дизайн на мебели. В много държави се изисква интериорните дизайнери да бъдат лицензирани.

 • Автор: Петър Желев
  18.05.2022

  Интериорните дизайнери обикновено имат диплома за интериорен дизайн. Някои колежи предлагат 5-годишна съвместна специалност по архитектура и интериорен дизайн. Има и много училища, които предлагат 4-годишна бакалавърска степен по интериорен дизайн, а някои предлагат и магистърска степен.
  След като получат дипломата си, много интериорни дизайнери получават сертификат от Националния съвет за квалификация на интериорния дизайн (NCIDQ). Това не е задължително, но е показател, че те са постигнали високо ниво на професионализъм и опит в областта.