Тема

Как екологичните къщи помагат на околната среда?

23 May, 2022 Ивайло Несторов 5

Отговори (5):

 • Автор: Василена Дерменджиева
  24.05.2022

  Оранжериите помагат на околната среда, като задържат слънчевата светлина и затоплят въздуха вътре, което помага на културите да растат по-бързо. Това намалява необходимостта земеделските стопани да използват изкуствена светлина или топлина, което спестява енергия и намалява емисиите от фабриките, които произвеждат тези неща. Оранжериите също така помагат да се предотврати изтичането на пестициди и други химикали във водните пътища, като по този начин се опазва околната среда.

 • Автор: Венцеслав Панайотов
  24.05.2022

  Оранжериите помагат на околната среда по няколко начина. Най-очевидният начин, по който помагат, е като осигуряват място за отглеждане на растенията. Растенията поемат въглероден диоксид и отделят кислород, така че наличието на повече растения помага за намаляване на количеството въглероден диоксид в атмосферата. Оранжериите помагат и като намаляват потреблението на енергия. Те улавят слънчевата топлина и я задържат вътре, което намалява нуждата от отопление или охлаждане. Така се пести енергия и се намаляват емисиите на парникови газове от електроцентрали.

 • Автор: Радомир Симеонов
  24.05.2022

  Оранжериите помагат на околната среда, като умерено регулират климата в тях, което от своя страна намалява количеството енергия, необходимо за поддържане на растенията и цветята живи. Оранжериите работят, като задържат слънчевата светлина и топлината. Тази уловена топлина след това умерено променя климата в оранжерията, което позволява на растенията и цветята да растат при по-разнообразни климатични условия. Освен това оранжериите намаляват нуждата от енергоемки системи за отопление или охлаждане, което спомага за опазването на околната среда.

 • Автор: Бояна Йосифова
  23.05.2022

  Оранжериите помагат на околната среда, като задържат топлината и CO2 от слънцето. Това дава възможност за отглеждане на растения в студен климат и климат с ниско ниво на слънчева светлина. Освен това оранжериите помагат да се намали количеството енергия, което хората трябва да използват за отопление на домовете си през зимата. Това е така, защото те задържат топлината вътре, което намалява количеството топлина, което изтича от сградата.

 • Автор: Благомир Мавродиев
  23.05.2022

  Оранжериите помагат на околната среда, като улавят слънчевата радиация и я превръщат в топлина. Тази топлина може да се използва за затопляне на вътрешността на оранжерията, което от своя страна помага на растенията да растат по-бързо и по-рано през сезона. Освен това оранжериите могат да помогнат за намаляване на количеството енергия, необходимо за отопление на сградите през зимните месеци.