Тема

Какво е устойчиво проектиране и строителство?

26 May, 2022 Красимир Йосифов 5

Отговори (5):

 • Автор: Алекси Грънчаров
  27.05.2022

  Устойчивото проектиране и строителство е процес на създаване на сгради и инфраструктура, които използват ефективно ресурсите и имат минимално отрицателно въздействие върху околната среда. Това се постига чрез включване на принципите на екологията, опазването на околната среда и ефективността в процеса на проектиране.
  При устойчивото проектиране се взема предвид целият жизнен цикъл на сградата - от началните етапи на планиране до етапа на разрушаване. Той включва възобновяеми материали, енергийно ефективни технологии и стратегии за намаляване на отпадъците в проектирането, когато това е възможно. Целта е да се създадат структури, които са екологични, здравословни и ефективни за експлоатация.

 • Автор: Галя Панчев
  27.05.2022

  Устойчивото проектиране и строителство е практика за създаване на структури, които са в хармония с околната среда както по време на строителството, така и след това. Това означава да се използват материали и методи, които свеждат до минимум въздействието върху околната среда, да се пестят ресурсите и да се постигне максимална ефективност.
  Важно е да се отбележи, че устойчивото проектиране и строителство не е свързано само със зелените сгради или сертификацията LEED. Става въпрос за създаване на цялостен подход към проектирането, който отчита всички аспекти на проекта - от избора на място до експлоатацията и поддръжката.

 • Автор: Лазар Ванчев
  27.05.2022

  Устойчивото проектиране и строителство се отнася до използването на материали, ресурси и методи, които свеждат до минимум отрицателното въздействие върху околната среда на дадена сграда или инфраструктурен проект през целия му жизнен цикъл.
  Устойчивостта се изразява в използването на по-малко от всичко - по-малко енергия, по-малко вода, по-малко ресурси - като същевременно се задоволяват нуждите на хората. Става дума и за намаляване на отпадъците и замърсяването. Добрият устойчив дизайн постига баланс между човешките нужди и околната среда.

 • Автор: Диляна Кънева
  27.05.2022

  Устойчивият дизайн е философия за проектиране на физически обекти, системи или процеси, които намаляват отрицателното въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл. Това включва първоначалния производствен процес, използването и изхвърлянето. Устойчивото строителство е подобласт на устойчивия дизайн, която се фокусира върху застроената среда. То обхваща принципите на устойчивата архитектура и инженерство, които имат за цел да създадат функционално и естетически издържани структури, като същевременно сведат до минимум въздействието върху околната среда.

 • Автор: Веляна Арнаудова
  26.05.2022

  Устойчивото проектиране и строителство е практика за създаване на структури и системи, които са екологично отговорни и ресурсно ефективни през целия си жизнен цикъл. Това означава, че въздействието на сградата върху околната среда, от самото начало до разрушаването, се отчита в процеса на проектиране с цел намаляване на отрицателните въздействия. Устойчивото строителство обхваща и ефективното използване на ресурсите по време на жизнения цикъл на сградата чрез прилагане на принципи като намаляване на отпадъците, рециклиране и пестене на енергия. За да бъде сертифицирана дадена структура като устойчива по различни системи за оценка на зелени сгради, тя трябва да отговаря на определени критерии, свързани с нейната устойчивост.