Тема

Какво включва ландшафтен дизайн?

26 May, 2022 Анна Каравелова 5

Отговори (5):

 • Автор: Илия Куюмджиев
  27.05.2022

  Ландшафтният дизайн включва изкуството и науката за създаване на функционални и естетически издържани външни пространства. Ландшафтният дизайнер е отговорен за разбирането на начина, по който хората ще използват пространството, за подбора на растения и материали, които ще виреят добре при съществуващите условия, и за изготвянето на план, който отразява визията на клиента. Ландшафтните дизайнери могат да работят по обществени паркове, частни градини, корпоративни кампуси или друг вид открити пространства. За да създадат цялостен облик за своите клиенти, те често си сътрудничат с архитекти, инженери, изпълнители и други специалисти.

 • Автор: Александър Минов
  26.05.2022

  Ландшафтният дизайн включва изкуството и науката за създаване на практични и красиви външни пространства чрез интегриране на формите на релефа, растителността, елементите на твърдото озеленяване, водните елементи и системите за движение в единен проект. Ландшафтните дизайнери трябва да имат познания за растенията, почвите, строителните материали, напоителните системи, принципите на градиране и отводняване, градинарските практики, както и за архитектурните и инженерните принципи, за да създадат функционални и привлекателни външни пространства.

 • Автор: Мария Велчев
  26.05.2022

  Въпреки че ландшафтният дизайн може да варира в зависимост от конкретния проект, той често включва оценка на обекта, концептуално планиране, схематичен проект, разработване на проект, строителна документация и администриране, провеждане на търгове и избор на изпълнители, както и изграждане на ландшафта.
  Ландшафтните дизайнери трябва да са запознати и с проблемите на околната среда и нормативната уредба, която се отнася до ландшафта, както и с градинарството и видовете растения, които ще работят най-добре в определена среда.

 • Автор: Благомир Кънев
  26.05.2022

  Ландшафтният дизайн включва създаването и/или модифицирането на открити пространства с цел създаване на естетически приятна и функционална среда. Това може да включва включването на градински елементи (напр. растения, цветя, дървета), структурни елементи (напр. стени, огради, стъпала) или съоръжения за отдих (напр. пейки, беседки).
  Ландшафтният дизайнер обикновено работи с клиентите, за да оцени техните нужди и предпочитания, след което разработва план, който отговаря на тези нужди, като същевременно спазва всички приложими строителни норми или ограничения за зониране. След като планът е завършен, дизайнерът обикновено контролира изпълнението му от изпълнител или екип от работници.

 • Автор: Веселина Гълъбова
  26.05.2022

  Ландшафтният дизайн обикновено включва създаването на външни пространства, които са едновременно функционални и привлекателни.
  Ландшафтният дизайнер обикновено планира и проектира зони като градини, паркове, детски площадки, гробища и университетски кампуси. Може да се наложи да проектира и ландшафти за жилища или предприятия. За да създаде функционално и привлекателно пространство, ландшафтният дизайнер трябва да вземе предвид различни фактори, като например климата, топографията, вида на почвата, растенията, които ще се използват, и нуждите на хората, които ще използват пространството.