Тема

Реализация.Кога и къде?

30 May, 2022 Яна Стефанова 1

Отговори (1):

  • Автор: DIANA NIKOLAEVA
    22.06.2022

    Това е много обширна тема и зависи изцяло от желанието на човек и дали е решил да реализира и развива, придобитите знания в работна среда. Тук също идва момента и как: дали да работи за някого като наето лице или като фрийленсър. Може би за начинаещите е добре да потърсят подходящ стаж по специалността, за натрупване на опит и реални знания в конкретна работна обстановка. Доста често след тези стажове се предлага назначение на някои от преминалите стажанти, които са се справили отлично и сериозно със задачите, тъй като фирмите не напразно са инвестирали време, средства и човешки ресурс за осъществяването на тези програми. Така фирмата печели млад, свеж и креативен човек към екипа си, обучавайки го към конкретните изисквания на работния си процес. По-сложно е с фрийленсърството, но пък не и невъзможно! Там сам си си шеф, сам определяш цените, кога, как и за кого да работиш, но пък трябва постоянно "сверяване на часовника" с новите тенденции и опита в сферата и огромна самодисциплина. Много хора стартират като наети лица и след това се отделят като фрийленсъри, но пък има и доста примери на такива, които успяват от самото начало да работят на свободна практика. Тук не трябва да забравяме, че един фрийленсър трябва законово да се запознае с доста данъчни изисквания и дори да си наеме счетоводител, което си е разход и трябва да се предвиди в цените, които прелага на своите клиенти.