Тема

Кои са основните типове компютърна графика?

12 April, 2022 Радомир Терзиев 6

Отговори (6):

 • Автор: Лазар Тасев
  03.06.2022

  Компютърната графика е цифрово изображение, създадено с помощта на софтуер. Съществуват пикселна графика, векторна графика, двуизмерна и триизмерна компютърна графика, графика на движението и др.

  1) Пикселното изкуство е вид цифрово изкуство, създадено чрез използване на софтуер, при което изображенията се редактират на ниво пиксел
  2) Векторната графика са изображения, които са съставени от математически уравнения, определящи сегменти от линии. Тези сегменти могат да създават геометрични фигури като кръгове и квадрати, както и криви и произволно сложни илюстрации
  3) Двуизмерните компютърни графики са тези, при които изображението е представено в две измерения. Това може да включва икони на работния плот на компютъра ви или букви на страница.

 • Автор: Христо Шалдеви
  02.06.2022

  Компютърната графика може да се раздели на два вида: растерна и векторна. Растерните графики се състоят от пиксели, докато векторните графики се състоят от математически уравнения, които определят формите. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

  Растерните графики са по-разпространени за изображения като снимки, тъй като всеки пиксел може да се манипулира индивидуално, за да се създаде реалистично изображение. Векторните графики са по-разпространени за компютърно генерирани илюстрации, лога и други елементи на графичния дизайн, тъй като могат да се променят размерите им, без да се губи качеството.

 • Автор: Анна Събева
  01.06.2022

  Съществуват три основни вида компютърна графика: векторна, растерна и 3D графика.

  Векторните графики са изображения, които се състоят от линии и криви. Те могат да се увеличават или намаляват, без да се губи качеството им. Векторните графични формати включват EPS, AI и SVG.
  Растерните графики са съставени от пиксели или малки точки. Когато се гледат отдалеч, те изглеждат като изображение, но когато се приближите, можете да видите отделните пиксели. Това е най-разпространеният тип файлов формат за изображения, използван в уеб (JPEG, GIF, PNG).
  триизмерните графики се създават с помощта на специализиран софтуер, който позволява на потребителя да създава обекти в триизмерното пространство.

 • Автор: Ивета Маджарова
  30.05.2022

  Съществуват три основни вида компютърна графика: векторна, растерна и иновационна. Векторните графики са изображения, които се създават с помощта на математически уравнения за изчертаване на линии и форми. Този тип графика често се използва за лога или други изображения, които трябва да се преоразмеряват, без да се губи качеството им. Битмап графиките, наричани още растерни изображения, са съставени от малки точки, наречени пиксели. Тези изображения са най-подходящи за снимки или други реалистични илюстрации. Иновативните графики обхващат всички уникални или нови употреби на компютърно генерирани изображения, като например 3D видеоклипове или холограми.

 • Автор: Ива Арабаджиева
  27.05.2022

  Съществуват три основни вида компютърна графика: векторна, растерна и 3D. Векторните графики се създават с помощта на математически уравнения за определяне на точки, линии и форми. Те могат да се увеличават или намаляват, без да се губи качеството им, което ги прави идеални за лога и илюстрации. Битмап графиките се състоят от пиксели или малки цветни точки. Те могат да се редактират до известна степен, но ако се опитате да ги направите твърде големи или малки, ще започнат да изглеждат размазани и с ниско качество. 3D графиките са компютърно генерирани изображения, които изглеждат реалистично. Те често се използват във филми и видеоигри.

 • Автор: Гаврил Минов
  24.05.2022

  Основните видове компютърна графика могат да се класифицират в две категории: растерна графика и векторна графика. Растерните графики се състоят от пиксели, които са малки точки на екрана. Векторните графики, от друга страна, са съставени от математически уравнения, които определят линии и форми. Всяка от тях има свой собствен набор от силни и слаби страни.

  Растерни графики: Разработчиците използват растерни или растерни изображения за повечето цифрови фотографии или натуралистични сцени, показвани онлайн, тъй като този тип изображения могат да пресъздават непрекъснат набор от цветове. Докато повечето монитори могат да показват само около 256 цвята, цифровата снимка, показана като растерна графика, може да използва над 16 милиона различни цвята, тъй като на всеки отделен пиксел са дадени собствени цветови стойности.