Тема

Какво е векторна компютърна графика?

12 April, 2022 Веляна Гоцева 6

Отговори (6):

 • Автор: Кирил Москов
  16.06.2022

  Векторните графики са компютърни графични изображения, които са дефинирани като двуизмерни точки, които са свързани с линии и криви, за да образуват многоъгълници и други форми. Формите могат да бъдат изпълнени с цветове, градиенти, шарки и др. Векторните графики могат да бъдат създадени по много различни начини, включително рисуване на ръка, използване на инструмент за писане в софтуер за векторно рисуване, като Adobe Illustrator или Inkscape, или чрез преобразуване на растерни изображения във векторни графики.

 • Автор: Галин Желев
  13.06.2022

  Векторна компютърна графика е графика, която използва геометрични примитиви като точки, линии и многоъгълници за представяне на изображения в компютърната памет. Векторната графика се основава на математически уравнения, които определят формите на обектите.

 • Автор: Петър Христов
  11.06.2022

  Векторните компютърни графики са двуизмерни изображения, които се създават с помощта на математически уравнения вместо с пиксели. Това води до изображения, чийто размер може да се променя, без да се губи качеството им, поради което векторните графики често се използват за лога и илюстрации.

 • Автор: Ивелина Христова
  10.06.2022

  Векторната компютърна графика е тази, която използва геометрични примитиви за представяне на изображенията. Линиите, точките и многоъгълниците са основните градивни елементи на векторната графика, които могат да се комбинират за създаване на по-сложни изображения. Векторните графики често се използват за илюстрации и лога, тъй като могат да се преоразмеряват, без да се губи качеството им.

 • Автор: Йордан Марангозов
  07.06.2022

  Векторните компютърни графики са компютърни графични изображения, които се състоят от геометрични примитиви като точки, линии и многоъгълници. Тези примитиви се основават на математически уравнения и могат да се мащабират до всякакъв размер, като запазват първоначалната си форма. Това прави векторните графики идеален формат за лога, илюстрации и други произведения на изкуството с остри ръбове.

 • Автор: Гълъбин Петров
  05.06.2022

  Векторната компютърна графика е графика, която използва математически вектори за представяне на изображения в компютъра. Векторните графики се състоят от линии, които се определят от начална и крайна точка и могат да бъдат с всякаква дължина и дебелина. Те често се използват за лога, илюстрации и диаграми.