Тема

Какво е видеография?

12 April, 2022 Николай Груев 6

Отговори (6):

 • Автор: Николай Петков
  01.06.2022

  Видеографията е изкуството и практиката на заснемане на движещи се изображения върху електронни носители (обикновено видеокасети). Тя включва заснемане, редактиране и производство на видеоклипове.

 • Автор: Желязка Борисова
  31.05.2022

  Видеографията е процесът на заснемане на движещи се изображения на видео. Това може да се направи с камера, телефон или друго устройство.

 • Автор: Анастас Жендов
  30.05.2022

  Видеографията е процес на заснемане на движещи се изображения на електронен носител (обикновено видеокасета) за излъчване, съхранение или показване.

 • Автор: Венцеслав Добрев
  28.05.2022

  Видеографията е изкуството да се правят видеоклипове. То включва заснемане на движещи се изображения, а често и звук, за да се създаде видеозапис на събитие, място или човек.

 • Автор: Гълъбин Първанов
  27.05.2022

  Видеографията е процес на заснемане на движещи се изображения на електронен носител (обикновено видеокасета) за излъчване, представяне или съхранение.

 • Автор: Радомира Самарджиева
  25.05.2022

  Видеографията е изкуството за заснемане на движещи се изображения на филм или видео. Тя може да включва всичко - от заснемане на домашни филми до документални и игрални филми.