Тема

Как да проектираме устойчива архитектура?

18 April, 2022 Благомир Дянков 6

Отговори (6):

 • Автор: Ивелина Кочева
  19.04.2022

  Едно от най-важните съображения е да се използват местни материали във възможно най-голяма степен. По този начин можете да намалите въплътената енергия на сградата и също така да подкрепите местната индустрия. Друг ключов фактор е проектирането за пасивно слънчево отопление и охлаждане, което може значително да намали потреблението на енергия в сградата. Свързано с това е да се уверите, че сградната обвивка е добре изолирана и има добро разположение на прозорците за оптимално осветяване с дневна светлина.

 • Автор: Красимир Първанов
  19.04.2022

  "Устойчивост" е много по-широк термин, отколкото повечето хора осъзнават. Когато повечето хора мислят за устойчивост във връзка с архитектурата, те мислят само за екологично устойчив дизайн - използване на материали, които не вредят на околната среда, осигуряване на добро качество на въздуха в помещенията и т.н. Съществуват обаче три стълба на устойчивостта - екологичен, социален и икономически - и при проектирането на устойчива архитектура трябва да се вземат предвид и трите.
  Първата стъпка в проектирането на устойчива архитектура е да се разберат принципите на устойчивото проектиране. Тези принципи могат да бъдат приложени към всеки тип сграда - от жилища до офис кули. След като разберете основните принципи на устойчивото проектиране, можете да започнете да ги включвате в собствените си проекти.

 • Автор: Калина Иванова
  19.04.2022

  Архитектурата има потенциала да бъде една от най-удовлетворяващите и устойчиви области, в които човек може да навлезе. Процесът на проектиране и изграждане на сгради и други структури с намерението те да останат дълготрайни в бъдещето е по своята същност устойчив. И все пак, въпреки големия си потенциал, архитектурата не винаги е устойчива.
  Съществуват редица начини архитектурата да стане по-устойчива. Един от начините е да се проектират сгради, които са енергийно ефективни. Това може да стане чрез използване на материали с висока изолационна стойност, като бетон, тухли или трамбована пръст; чрез ориентиране на сградата, така че да се използва пасивно слънчево отопление; или чрез включване на активни слънчеви панели в проекта.

 • Автор: Веселина Инджова
  18.04.2022

  Устойчивата архитектура е практиката на проектиране и изграждане на сгради и други съоръжения по начин, който е отговорен за околната среда. Това означава да се вземе предвид въздействието на строителния процес върху околната среда, както и дългосрочното въздействие на самата сграда върху заобикалящата я екосистема.
  Съществуват редица начини да се направи архитектурата по-устойчива - от използването на устойчиви материали до включването на принципите на екологичното проектиране. Ето няколко съвета за това как да започнете
  - Използвайте устойчиви материали: Един от най-простите начини да направите архитектурата по-устойчива е да използвате устойчиви материали в строителството. Това включва използването на рециклирани или възстановени материали, както и на дървен материал от устойчиво управлявани гори
  - Промяна на предназначението на съществуващите сгради

 • Автор: Благовест Стойчев
  18.04.2022

  За да проектираме устойчива архитектура, първо трябва да разберем какво прави една сграда устойчива. устойчиво проектираните сгради отчитат как ще въздействат върху околната среда през целия си жизнен цикъл - от суровините, използвани в строителството, до начина, по който ще бъдат изхвърлени, след като приключат полезния си живот. Освен това тези сгради са проектирани така, че да бъдат възможно най-енергийно ефективни, като използват по-малко вода и електроенергия и с течение на времето спестяват пари на собствениците.
  Aрхитектите могат да постигнат тези цели чрез използване на по-екологични материали, като бамбук или рециклирана пластмаса, и чрез включване на функции, които използват естествената слънчева светлина и въздушния поток, за да поддържат комфортна вътрешна температура без изкуствено отопление или охлаждане. Те могат също така да инсталират соларни панели или вятърни турбини, за да генерират възобновяема енергия.

 • Автор: Петър Първанов
  18.04.2022

  Има редица принципи и стратегии, които могат да бъдат възприети, за да се направят сградите по-отговорни към околната среда. Ето някои ключови съображения:
  -Използване на енергийно ефективни материали и строителни методи: Материали като бамбук, корк, трамбована пръст и слама оказват по-малко въздействие върху околната среда, отколкото традиционните строителни материали като бетон и стомана. Строителни техники като пасивен слънчев дизайн, зелени покриви и събиране на дъждовна вода също могат да помогнат за намаляване на потреблението на енергия в сградата.
  - Наблегнете на естествената светлина и вентилация: Добрата дневна светлина и вентилация могат да намалят нуждата от изкуствено осветление и климатизация, което спестява енергия и намалява емисиите на парникови газове.