Тема

Какво е устойчив дизайн в архитектурата?

5 May, 2022 Ива Пешева 5

Отговори (5):

 • Автор: Петър Москов
  06.05.2022

  Устойчивото проектиране в архитектурата е процесът на създаване на сгради и съоръжения, които са екологично отговорни и ресурсно ефективни през целия си жизнен цикъл. Устойчивата архитектура се стреми да сведе до минимум прякото и непрякото въздействие на сградите и инфраструктурата върху околната среда - от определянето на местоположението до проектирането, строителството, експлоатацията, поддръжката, обновяването и разрушаването. • Автор: Радомира Андреева
  06.05.2022

  Това е въпрос, на който няма ЕДИНСТВЕН отговор, тъй като "устойчив дизайн" може да означава много различни неща за различните хора, а това, което прави един дизайн устойчив, може да варира значително в зависимост от конкретния контекст и местоположение. Въпреки това някои често цитирани характеристики на устойчивия дизайн включват довършителни работи и материали, които са трайни и имат ниска въплътена енергия (напр. използване на местни материали, които не е необходимо да се транспортират на дълги разстояния), проекти, които намаляват потреблението на вода (събиране на дъждовна вода, зелени покриви и др.), пасивни слънчеви стратегии, които се възползват от естественото отопление и охлаждане, дневна светлина за намаляване на нуждите от изкуствено осветление, супер изолация и херметичност за намаляване на потреблението на енергия за отопление/охлаждане и др.

 • Автор: Калин Тончев
  06.05.2022

  Устойчивото проектиране е практиката на проектиране на сгради, продукти и системи, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на застроения свят върху околната среда. Това е област, която взема предвид целия жизнен цикъл на даден продукт или система - от производството на материали до изхвърлянето им след употребата им. Крайната цел на устойчивия дизайн е да се създадат системи и продукти, които работят в хармония с природата, а не срещу нея. Именно тук се намесват творчеството и иновациите.

 • Автор: Добромира Митова
  06.05.2022

  Терминът "устойчиво проектиране" в архитектурата се отнася до процеса на проектиране на сгради и други структури по начин, който е отговорен за околната среда. Това включва използване на възобновяеми ресурси, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на отпадъците и емисиите. За да бъде наистина устойчив, дизайнът трябва да взема предвид всички аспекти на жизнения цикъл на сградата - от нейното изграждане и експлоатация до евентуалното ѝ разрушаване или повторно използване. Това означава, че трябва да се вземе предвид въздействието на използваните материали, въплътената енергия на тези материали, потреблението на вода и енергия на сградата през целия ѝ живот и др.

 • Автор: Чавдар Мавродиев
  05.05.2022

  Огледайте се около себе си; всеки предмет в непосредствена близост до вас е проектиран и създаден от някого. Независимо дали става дума за дрехите, които носите, телефона, на който четете този текст, или дори за стола или пода, на който седите, всичко това е преминало през процес на проектиране. Архитектурата очевидно не е по-различна - сградите се проектират и създават, за да служат за определени цели. Основната разлика между архитектурата и другите форми на дизайн е, че архитектурата е постоянна, докато повечето други обекти не са. Това създава изцяло ново ниво на отговорност за архитектите и затова устойчивият дизайн се превърна в толкова важна тема през последните години.