Професионално обучение по Ландшафтен дизайн

08.06.2020 Admin 335

Ландшафтният дизайн представлява много повече от избиране на растения за градина или парк. Това е интеграцията на различни елементи, които превръщат откритите пространства в мечтано кътче, което ни отпуска и зарежда с енергия в забързаното ежедневие. Ако търсите курс, който да ви въведе в основите на ландшафтния дизайн, да ви предостави професионални техники и принципи на достъпен език, попаднали сте на точното място. Независимо дали проявявате интерес към преустройство на градината във вашата къща, или вила или желаете да се развивате професионално в областта, уменията да реализирате творческите си идеи с помощта на технически умения ще ви бъдат от полза. Професионалното обучение по Ландшафтен дизайн, което Дизайнерската академия към Нет Ит организира, е подходящо за начинаещи и не изисква предишен опит в ландшафтния дизайн.

Обучението е разпределено в два семестъра, които се състоят от 11 модула. Ще се запознаете с теория на цветовете и формите, цветна композиция и нейните характерни особености, както и с основните принципи на рисуването с паркова перспектива. Ще научите какви са основите и компонентите на парковото изкуство, историческо развитие, стилове, методика и фази на проектирането. Ще изучавате декоративна дендрология- дървесни видове и храсти, използвани в озеленяването. Ще се запознаете с морфологичните особености на цветята и видовете според предназначението им, както и със стиловете в аранжирането. Ще използвате програмата AutoCAD за изчертаването на ландшафтен проект. През втория семестър ще научите каква е ролята на архитектурата като компонент в откритите пространства, особености на парковото строителство, терасиране, озеленяване и поддръжка на растенията. Ще изучавате особеностите на композициите на скални и цветни кътове, водни площи, ефекти, фонтани и елементи и алпинеум в откритите пространства. Ще надградите знанията си в областта на устройството на ландшафта, парковата фауна и декоративните разсадници. Ще разгледате биоразнообразието в България и ще приключите професионалното обучение с изготвяне на финален проект под формата на портфолио и теоретичен изпит.


След успешното преминаване на професионалното обучение по ландшафтен дизайн ще придобиете умения, съобразени изцяло с реалната практическа среда, което ще ви подготви за успешен старт на кариерата ви. Ще придобиете и развиете умения както за индивидуална работа, така и за групова по време на самостоятелните и екипни задачи, по които ще работите. След завършване на учебните ви проекти ще можете да създадете първото си професионално портфолио, което да послужи за представяне пред бъдещи клиенти или работодатели.

Уменията и квалификацията, придобити след завършване на професионалното обучение по ландшафтен дизайн намират приложение в множество области на кариерна реализация, сред които създаване на атрактивни и функционални обществени паркове, градини, детски площадки, пространства пред жилищни сгради, кампуси на университети и други открити публични пространства. Можете да си занимавате и с планирането и дизайна на разположението на дървета, храсти и цветя за частни градини, алеи и дворове.

След завършено обучение Вие получавате Удостоверение, издадено от МОН, което след превод и легализация важи за всички държави членки на Европейския съюз. Също така Дизайнерската академия към Нет Ит ще Ви предостави и Сертификат на английски език по образен на нашия учебен център. 

Последни новини

08 Jun 2020

Безплатно обучение по Въведение в Компютърната анимация

Компютърната анимация представлява изкуството да се създават изображения на неподвижни обекти, които се показват последователно с цел създаване на илюзия за движение с помощта на компютър...
08 Jun 2020

Професионално обучение по Ландшафтен дизайн

Ландшафтният дизайн представлява много повече от избиране на растения за градина или парк. Това е интеграцията на различни елементи, които превръщат откритите пространства в мечтано кътче,...