Безплатно обучение по Въведение в Компютърната анимация

08.06.2020 Admin 490

Компютърната анимация представлява изкуството да се създават изображения на неподвижни обекти, които се показват последователно с цел създаване на илюзия за движение с помощта на компютър. За да се превърнете в компютърен аниматор е необходимо да развиете своята креативност и талант, както и да притежавате нужния набор от знания и умения за използването на софтуерни продукти, създадени да накарат статичните образи да оживеят на екрана. Приложението на компютърната анимация не се ограничава само до анимационните филми. Нужда от специалисти има и в рекламната индустрия, киното, компютърните игри, корпоративните презентации и видеа, образованието и много други.

Дизайнерската академия към Нет Ит, организира безплатно обучение по Компютърна анимация. По време на обучението по въведение в компютърната анимация ще се запознаете с историята на 3-измерната визуализация, какво представлява смесената анимация, какви са приложенията в компютърната анимация и как се изработват компютърни игри и такива за мобилни устройства. Ще разберете какво представлява и архитектурната визуализация. Ще научите някои от подходите за изграждане на творческо мислене и ще участвате в онлайн работилници, чрез които ще упражните своите умения.


Специалистите, занимаващи се с компютърна анимация работят в големи корпорации, малки компании или частни проекти, както и на свободна практика в сферата на киното, анимационните филми, производството на компютърни игри, рекламни агенции, компании, занимаващи се с уеб или графичен дизайн, както и в компании, разработващи мобилни технологии- приложения и игри

След края на обучението по въведение в компютърната анимация вие, ще сте усвоили какво представлява компютърната анимация и нейната история и професионална терминология, която се използва. Ще сте разгледали примери и ще сте взели участие в практически упражнения. Ще упражните уменията си по креативно мислене, ще сте научили как се планира създаването на компютърни игри и игри за мобилни телефони. Успешно ще можете да приложите наученото в реална работна среда.

Ако желаете, имате възможност след приключване на курса да се явите на финален изпит и да ви бъде издаден сертификат.

Последни новини

08 Jun 2020

Безплатно обучение по Въведение в Компютърната анимация

Компютърната анимация представлява изкуството да се създават изображения на неподвижни обекти, които се показват последователно с цел създаване на илюзия за движение с помощта на компютър...
08 Jun 2020

Професионално обучение по Ландшафтен дизайн

Ландшафтният дизайн представлява много повече от избиране на растения за градина или парк. Това е интеграцията на различни елементи, които превръщат откритите пространства в мечтано кътче,...