Компютърната анимация в днешно време

28.01.2020 Admin 723
През вековете непрекъснато се е променяло както изкуството, така и начинът, по който човекът го наблюдава, разбира и потребява. Ако в предходни епохи визуалните произведения са разглеждани и оценявани главно заради естетическата си стойност, то днес все по-често ги поставяме в нови видове изкуства с иновативен характер, използвани и широко разпространени за различна цел, от образование, през забавление, до реклама, творбата функционира в множество варианти. 

Пример за такъв съвременен вид изкуство е Дигиталното изкуство, което използва дигитална технология като основна част от представянето на творбата в креативния процес. От 1970-те години насам този вид изкуство е назовавано под различни имена като: Компютърно изкуство, Компютърната 2D и 3D графика и Мултимедийно изкуство, но само по себе си то е част от по-широкия термин за Изкуството на новите медии.

Днес очакваме реалистични и експертни изображения във филмите, които гледаме, и видео игри, които играем. Компютърната анимация е вид дигитално изкуство от ново поколение, която става все по-търсена в днешно време. Тя представлява вид анимация за създаване на движещи се изображения с помощта на компютър, иначе казано "съживява" неживите образи на екрана. Тъй като е с неограничени възможности може да симулира всичко: от движещи и говорещи хора, реалистични пейзажи до фантастични несъществуващи процеси и явления, което е много използвано във филмите от фантастичен жанр. 

Компютърната анимация се използва не само в анимационните филми, но и в игрални, а също така намира приложение и в други индустрии като: рекламната, компютърните игри, презентации, образованието и др.

Съвременните форми на компютърна анимация се развиха от по-примитивните компютърни графики през последните няколко десетилетия, тъй като огромният напредък в компютърните технологии доведе до много по-усъвършенствани методи за изобразяване. Съвременната компютърна анимация може да постигне ослепителни резултати с триизмерни фигури, действащи върху триизмерен фон. В резултат на това, тя до голяма степен революционизира филмовата индустрия, като намалява разходите, свързани със създаването на физически филмови сцени, наемането на актьори и събирането на реквизити. Сега, много от тези физически активи могат да бъдат представени с реалистичен образ или симулирани чрез компютърна анимация, дори и невъзможни, и несъществуващи ситуации, които няма как да бъдат създадени реално - например говорещи предмети, животни, призраци и други.

Но да поговорим и за хората, които са в основата на тази вълнуваща и запленяваща индустрия, за тези творчески личности - Компютърните аниматори.

Специалните ефекти са ежедневна част от модерното забавление, включително телевизионни предавания, филми и видео игри. Тези мултимедийни изображения изискват специализираните умения на Компютърните аниматори. Те правят образите реалистични на екрана, а движенията и емоциите им естествени. Също така създават пейзажи, които изглеждат действителни, подобни на реалната, заобикаляща ни среда. Изобщо, Компютърните аниматори са артистични личности - творци и дизайнери в областта на създаването на анимационни филми и рекламни мултимедийни продукти – видео клипове, детски филми и филми за възрастни и др. Те трябва да имат комплексни умения, свързани както с изграждане на художествения проект на анимационния продукт, така и с неговото реализиране. За целта е необходимо да имат познания в много сфери: изобразителното изкуство – графика и живопис, илюстрация, елементи от архитектурата, компютърна графика и дизайн, сценография - сюжет, сценарий, костюми, декори и режисура на анимационния филм, изграждане и раздвижване на типажи и други. Също така трябва да разбират и от аудио-визуална техника в анимацията, принципи на монтажа и сглобяване на филма, на музикалното му оформление, правенето на заглавие и други текстове на филма и други прийоми на анимационното изкуство. Както виждате това е всеобхватна и многопрофилна професия, в която Аниматорът е едновременно и художник, аниматор, сценарист, режисьор, оператор, монтажист и други.

Видове компютърни анимация:

В 2D анимацията, рисунката се създава и леко се променя. Друга рисунка се прави с минимално променяне. 2D образа може да бъде нарисуван ръчно или направен на компютъра. Пример за такъв вид аминация е детският филм "Цар Лъв" (от 1994г).

3D анимацията винаги се генерира от компютър. В нея обектите могат да бъдат преместени, променени и да се появяват в 3-измерно пространство. Една от първите 3D анимации е на ръката на Eric Catmull, който е компютърен учен, допринесъл за много важни постижения в 3D компютърна графика. През 1971, Catmull прави най-ранния си принос към филмовата индустрия: анимационна версия на лявата си ръка.

Ако искате да навлезете в този вълнуващ и фантастичен свят, то Дизайнерската академия към Нет Ит, ще Ви помогне. Сега имате шанс да създадете вашия успешен анимационен филм, като се запишете в професионалното обучение по Компютърна анимация, което стартира съвсем скоро. 

Последни новини

08 Jun 2020

Безплатно обучение по Въведение в Компютърната анимация

Компютърната анимация представлява изкуството да се създават изображения на неподвижни обекти, които се показват последователно с цел създаване на илюзия за движение с помощта на компютър...
08 Jun 2020

Професионално обучение по Ландшафтен дизайн

Ландшафтният дизайн представлява много повече от избиране на растения за градина или парк. Това е интеграцията на различни елементи, които превръщат откритите пространства в мечтано кътче,...