Проектиране на парк

22.06.2022 Admin 145

Проектирането на един парк е нещо повече от създаване на пространство, на което хората да се наслаждават; то е и възможност за създаване на красиви пейзажи. Визуалното въздействие в тези пространства се дължи на целенасочено композиционно оформяне, което може да се постигне чрез реализирането на различни елементи (например дърветата). 

За да се създаде качествена пространствена композиция, първо трябва да се разбере връзката между картинното пространство и самия план. Това се случва чрез постоянно прехвърляне от едното в другото, за да отговаря то както на естетическите изисквания, така и на техническите изисквания за строителството.

Създаването и подобряването на парковете е важен етап от изграждането на инфраструктурата на града или на всяко друго населено място. Това важи с особена сила за големите градове, където гъстото застрояване е погълнало всички зелени площи. Създаването и подобряването на парка ще позволи организирането на един "оазис" в града, където всеки жител може да дойде и да си почине от работата, да се разходи с децата и просто да се наслади на природата. Освен това паркът може да се превърне и в място за отдих и общуване на цялата общност. Добре проектираното оформление на парка и наличието на пейки, детски площадки и други удобства ще насърчат хората да прекарват времето си там. по този начин ще се подобри качеството на живот за всички.

Етапи

Проектът е важен етап от благоустрояването на парковите площи, тъй като трябва да включва няколко ключови точки. На първо място, районът трябва да бъде почистен и всички строителни отпадъци да бъдат отстранени. След това трябва да се изчисли броят на насажденията и да се проектират местата за тяхното разтоварване, като се вземе предвид кои дървета и храсти ще бъдат засадени като разсад и кои ще бъдат големи. Освен това трябва да се създаде дизайн на тревни площи и цветни лехи, както и дизайн на беседки, детски и спортни площадки. И накрая, в парковата зона трябва да бъдат поставени обществени тоалетни и контейнери за отпадъци. Като се следват тези стъпки, подобряването на парковата зона ще се извърши постепенно и с голям успех. 

При създаването на нов парк или обновяването на съществуващ се обръща голямо внимание на етапа на подготовка на терена. Това включва всички видове разчистващи и изравнителни работи, премахване на стари постройки и аварийни дървета. След като районът е подготвен, започва същинското озеленяване и засаждане на парка. Зоните за отдих и игра, тенис алеите и тревните площи, цветните лехи на едно и няколко нива, фонтаните и другите паркови елементи, договорени и включени в проекта, се създават в съответствие с проекта. Голямо внимание се отделя на осветлението, така че вечер да е приятно и удобно за посетителите да се разхождат и да си почиват в парковата зона. Като предприемат тези стъпки, градовете и населените места могат да гарантират, че техните паркове са безопасни и приветливи места, на които всеки може да се наслади.

Обектно проектиране

Ако някога сте посещавали парк, който има остра нужда от грижи, тогава знаете колко е важно да се поддържа. Естетиката е важна, но функционалността също. Когато става въпрос за пейки например, те трябва не само да изглеждат добре, но и да са удобни и здрави. Същото може да се каже и за други паркови съоръжения като порти и сцени. Предлага се съществуващите пейки да бъдат заменени с нови и броят им да бъде увеличен. Освен това оставащите малки архитектурни форми трябва да бъдат ремонтирани и боядисани, ако е необходимо. Като предприемем тези стъпки, можем да се гарантира, че парковете ще са красиви и функционални пространства, на които всеки може да се наслаждава.

Дърветата и храстите играят важна роля в ландшафта, като осигуряват сянка, уединение и визуален интерес. Въпреки че засаждането на дървета и храсти на ръка има много предимства, използването на специално оборудване също има някои предимства. Едно от най-големите предимства на използването на оборудване е, че то може значително да ускори процеса на засаждане на дървета. Това е особено полезно, ако засаждате голям брой дървета или ако работите в труден терен. Освен това използването на оборудване може да помогне да се сведе до минимум количеството на необходимия труд, което прави възможно изпълнението на проекта с по-малко хора. Друго предимство на използването на оборудване е, че то може да помогне да се гарантира, че дърветата и храстите са засадени на правилната дълбочина и разстояние. Това е особено важно, ако се опитвате да постигнете определен външен вид или ако работите в район с ограничено пространство. Ако обмисляте да използвате оборудване за следващия си проект за засаждане на дървета или храсти, не забравяйте да прецените внимателно плюсовете и минусите, за да решите какво ще е най-подходящо за вашите нужди.

Проектирането на градски ландшафти е сложен и многостранен процес, който трябва да вземе предвид многото различни заинтересовани страни, участващи в развитието на града. В процеса на проектирането е създаването на генерален план за града, който да отчита нуждите на всички заинтересовани страни. След като генералният план бъде завършен, следващата стъпка е да се разработи подробен план за озеленяването на града. Този план трябва да бъде одобрен от градския съвет и други съответни органи, преди да бъде реализиран. След като подробният план бъде изготвен, последната стъпка е да се извърши действителното озеленяване на града. Това може да се извърши от публични или частни организации в зависимост от наличните ресурси.

Цялата зона трябва да се поддържа правилно, за да изглежда по най-добрия начин. Както виждате, благоустрояването на парка не е лесна задача. Необходимо е внимателно планиране и изпълнение, за да се създаде красиво и функционално пространство.

Заключение

Ако искате да придобиете уменията да комбинирате и създавате прекрасни оформени зелени площи с различни цветя и растения и защо е важен елемент от развитието на града, то цялостната професионална програма по Ландшафтен дизайн е за вас!


Последни новини

05 Jul 2022

Уеб дизайн и неговите особености

Успехът на един уеб сайт зависи от много фактори, но един от най-важните е неговият дизайн. Един добре проектиран сайт ще бъде лесен за навигация, визуално привлекателен и подходящ за своята аудитория. Design Academy предлага професионално обучение по Уеб дизайн. Всеки един курсист ще има възможността да се научи правилно да създа...
22 Jun 2022

Проектиране на парк

Проектирането на един парк е нещо повече от създаване на пространство, на което хората да се наслаждават; то е и възможност за създаване на красиви пейзажи. Визуалното въздействие в тези пространства се дължи на целенасочено композиционно оформяне, което може да се постигне чрез реализирането на различни елементи (например дърветата).  За...