Открийте тайните на интериорния дизайн

Открийте тайните на интериорния дизайн

Красиво декорираният интериор у дома, в офиса, във вилата, в мола не само функционира добре, но също така създава, представя и отразява вътрешния свят на пространството. Трите най-важни съставки на успешния проект са – функционалност, настроение и дух – наличието и на трите елемента е безспорна гаранция за професионалния почерк на добрия дизайнер.

Курсът по Вътрешен дизайн на Design Aacademy ще ви даде необходимите знания и умения за изготвянето и изпълнението на интериорен проект. По време на първия семестър ще усвоите основите на дизайна, ще овладеете терминологията, специфичните инструменти.

Ще се запознаете с колористиката и начините, по които светлината влияе върху формата и функцията на предметите; ще научите за естетиката, елементите, композицията и организационните принципи в интериорния дизайн, ще разгледате начините по които цветовете въздействат върху емоцията и пространството.

Ще работите в детайли с програмата AutoCad – проследявайки внимателно всички начални настройки, команди, подготвяйки проекта си. Ще научите разликата между двумерната и тримерната графика и др.

Във втория семестър ще надградим знанията Ви с теория и задачи, свързани с интериорния дизайн на обществени пространства и работа с програмата 3ds Max. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Обучението е изключително практическо, насочено към овладяване на най-новите похвати, техники и тенденции в интериорен дизайн, работа с специализирани софтуерни програми и инструменти.

Без значение дали сте в присъствена или в дистанционна форма, вие ще се възползвате от система за "Учене чрез правене" и ще постигнете високи резултати в свята професионална квалификация. Нашата цел е да получите максимален ефект от обучението си с нас. Ето защо, курсовете в присъствена форма се провеждат в малки групи (от 6 до 30 курсиста), в които лекторите работят индивидуално с всеки курсист. Също така с цел постигане на отлични резултати, всеки курсист в присъствена форма има достъп до записи от преподаването на лектора си. Така няма да пропуснете нищо от курса, ако се наложи да отсъствате.

Дистанционното обучение в дизайнерската академия е едно от най-иновативните в страната. Тази форма на обучение се приема изключително добре от курсистите и е все по-предпочитана. Нашата цел е този начин на учене също да осигурява максимални резултати за нашите курсисти . Ето защо курсистите ни в дистанционна форма се обучават чрез видеозаписи на присъствени лекции. Те също така имат достъп до периодични виртуални класни стаи с лектор на живо, който работи индивидуално с всеки курсист в реално време, като по този начин заедно решават всички възникнали въпроси във връзка с обучението. Чрез дистанционната форма на обучение, вие се обучавате по собствен график от всяка точка на земното кълбо със същата ефективност като в присъствена група.Учебен център Нет Ит е официален образователен партньор на AutoDesk и всеки курсист, записан в това обучение получава безплатно от AutoDesk програмата AutoCad за лична употреба за периода на обучението си в центъра (софтуерът се предоставя от AutoDesk съгласно тяхната политика и условия). По този начин спестявате над 1400$ от цената на софтуера. Освен това, всеки курсист записал втори семестър получава безплатно 8 специализирани обучения.

Какво ще постигнеш след обучението?

Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 18 учебни часа
В този модул ще се запознаете с историята на дизайна. Ще научите кои са основите на дизайнерското проектиране и формообразуване. Ще разберете какво е колористика и ергономия. Също така, ще се запознаете и с методиката на дизайна и изискванията за дизайн.
Продължителност: 18 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с теорията на Интериорния дизайн. Ще разберете какви са фазите и етапите на художественото проектиране, какви са проблемите и препоръките при проектиране на жилищни пространства, какви са стиловете в дизайна и как интериора влияе на емоционалното състояние. Ще се запознаете и с тенденциите и прогнозите в интериора.
Продължителност: 12 учебни часа
Този модул ще ви запознае с теорията на цветовете, как цветовете могат да въздействат на нашето емоционално състояние. Ще разберете, какво е светлина и осветителна система, също така ще се запознаете и с видовете осветителни тела.
Продължителност: 18 учебни часа
Този модул ще ви запознае с началните настройки на AutoCAD. Ще се запознаете и с 2D графични команди, геометрични фигури, слоеве, филтри и групиране на слоевете. Също така ще разберете какви са редакционните команди и как да създавате масиви, да работите с криви и да създавате блокове. Ще се научите да щриховате и оразмерявате, да въвеждате текстове, таблици и бележки. Ще се запознаете с изчертаване на разгъвки и плотиране.
Продължителност: 9 учебни часа
Този модул ще ви запознае с двумерната и тримерната графика, как да направите скица, макет и да започнете изготвянето на идеен проект.
Продължителност: 6 учебни часа
Този модул ще ви запознае с видовете покрития за под, стени, тавани и др. Ще научите как се работи с различните покрития и текстил в интериора.
Продължителност: 18 учебни часа
В този модул ще се запознаете с фиксираното и подвижно оборудване. Ще се запознаете с многофункционални мебели, мебели за сядане, мебели за спане и мебели за съхранение. Също така, ще преминете и през маси, видове аксесоари и озеленяване.
Продължителност: 36 учебни часа
Вторият семестър на обучението, ще ви запознае с търговските пространства, изложбените пространства, пространствата за деца, заведения за хранене и др. Ще се научите как да създавате портфолио. Ще се запознаете с бизнес практиките и договарянето с клиенти, доставчици и под изпълнители.
Продължителност: 21 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с работната среда, обекти и техните елементи. Ще научите как да създавате обекти и манипулации. Ще се научите как да управлявате координатна система. В края на този модул, ще се запознаете с ефектите на околната среда и създаване на анимация.
Продължителност: 39 учебни часа
В последния модул, ще се научите да управлявате параметрите на анимацията. Ще започнете работа по групов проект. За финал, ще положите финален изпит по теория.

Бонус Обучения:

Всеки курсист, преминал двата семестъра на обучение по цялата програма, получава напълно безплатно участие в следните специализирани обучения. Общата стойност на допълнителни обучения, които ще получите като подарък е 1920 ЛВ.

Най-добрите Лектори:


Виктория Владимирова

Виктория Владимирова е интериорен дизайнер. Завършва Интериорен дизайн във Великобритания и практикува професията там. Завръща се в България преди четири години и отваря интериорно студио. Зад гърба си има завършени редица жилищни и обществени интериори. В работния процес, тя съчетава знания по интериорен дизайн, психология и архитектура. Устойчивият и ергономичен дизайн са в основата на търсенията и по време на изграждане на проектите. "Една от най-красивите страни на професията ни е, че всеки проект е различен, всеки клиент и неговото пространство имат своята уникална история, която да бъде облечена в дизайн. Това дава динамика, от която всеки креативен специалист има нужда." казва Виктория. С преподавателска дейност се занимава от три години, като за професията казва: "Преподаването е нужда, това е възможност да предам знанията си и да създам креативна среда, в която протича активен обмен на знания. Преподаването на интериорен дизайн е не само предаване на знания, то е и менторство и възможност да дам посока и яснота на курсистите, по пътя на професионалната им реализация."

Цена на обучението

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма

Обучението се състои от два семестъра. При предплащане на двата семестъра наведнъж, ползвате 10% отстъпка от цената и крайната стойност е 1530 лв.

850 лв.
на семестър


* Всички обучения могат да бъдат закупени на изплащане чрез финансиране от TBI Bank

Често задавани въпроси:

Всички присъствени лекции се записват, след това се качват в електронната платформа на курса.

Всички курсисти ще могат да гледат записи от провелите се лекции, като тези записи ще се качват в сайта. Освен видеата, отделно се качват и допълнителни учебни материали, свързани с конкретно разглежданите теми.

Не. Видеата се качват според графика на учебната програма за дадения курс. Всяка лекция има приблизителна продължителност от 3 часа.

Не. Едно от предимствата при дистанционната форма на обучение е, че никой не ви поставя срокове, в които да прегледате лекциите. Вие имате свободата да разпределяте времето си за подготовка. Можете да изгледате едно видео на няколко части. Разбира се, желателно е да бъдете постоянни по време на учебния процес. Така ще успеете да научите преподадения материал по-лесно и да не изоставате от останалите участници в групата.

На всеки 10 дни се провеждат консултации с тях. Те се организират във виртуална класна стая, а по време на срещите можете да разговаряте директно със своя лектор чрез видео връзка и дори да споделяте екрана на своя компютър. Последната опция ви дава възможността да получите максимално изчерпателна обратна връзка, за да може консултирането да бъде оптимално ефикасно.

Графикът за консултациите е съобразен с работното време на стандартната работна седмица, т.е. те се провеждат в извънработно време.

Курсовете, които организира учебен център Нет Ит са практически насочени. Във всяка от програмите на курсистите се поставят практически задачи. Те се връщат изпълнени в платформата за дистанционно обучение или по имейл, ако това бъде необходимо.

Да. Платформата е достъпна не само в рамките на България, но и от всяка точка на света. Освен това тя е достъпна и по всяко време на денонощието. Реално може да се обучавате откъдето пожелаете.

Да. Всички лекционни материали се качват в подходящ формат за изтегляне на личните ви компютри. Така ще можете да ги използвате, когато нямате връзка с интернет.

Не. Периодът на обучение е еднакъв и за двете форми. Той е около 10 календарни месеца. В периода са включени зимна/лятна ваканция, междусеместриална ваканция и почивни дни за национални празници.

Мнения на курсисти:

 • КУРСИСТ: МАРИНА ТОШЕВА
  14.01.2020

  Много съм доволна как са структурирани темите - те съдържат само важни и интересни неща с много снимков материал. Благодаря много за организацията.

 • КУРСИСТ: АННА ОРЛОВА
  14.01.2020

  Изключително мили са спомените ми от целият период на преподаване и изпълнение на заданията. Получих безценни съвети от лекторката.

 • КУРСИСТ: МИХАИЛ ТАШЕВ
  14.01.2020

  Човек взима хиляди решения всеки ден, но решението да се запиша в курса беше може би най-важното, което съм взимал и беше правилното.

 • КУРСИСТ: ПЕТЯ КАЛЕВА
  18.12.2019

  Изключително съм доволна от програмата. Лектора винаги се стреми да поддържа интереса ни. Ние не само се забавляваме, но и се учим.

 • КУРСИСТ: ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА
  08.12.2019

  За мен беше удоволствие да посещавам курса на Весела Проданова, очаквах лекциите с нетърпение. Обучението надмина очакванията ми.

 • КУРСИСТ: РОСИЦА СТАНУЛОВА
  19.11.2019

  Много съм доволна от курса, научих много за интериорния дизайн, само ми липсва опитът. Лектор Доника Николова преподаваше прекрасно.

 • КУРСИСТ: ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА
  24.10.2019

  В момента съм в групата по Интериорен дизайн. Изключително интересно ми е! Радвам се, че попаднах в Нет Ит.

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: